بیماری ها

درصد زیادی از بیماری های مزمن مانند دیابت ،بیماری های قلبی و سرطان ها ناشی از اضافه وزن و چاقی و از طرف دیگر ناآگاهی در رعایت تغذیه صحیح می باشد.مشاوره تغذیه می تواند با اصلاح الگوی غذایی افراد ،اقدام به ایجاد تغذیه صحیح در جهت پیشگیری از بیماری و بهبود روند درمان بیماری نماید .به طور مثال بکی از توصیه های غلط غذایی در رژیم درمانی بیماران دیابتی از سوی افراد غیر متخصص ،توصیه به حذف مواد غذایی نشاسته ای می باشد.در حالیکه در رژیم درمانی علمی ،در بیماری دیابت نیاز به حذف هیچ یک از گروه های غذایی نیست.در رژیم درمانی صحیح و علمی تاکید به رعایت تعادل در مصرف مواد غذایی مختلف می باشد.

تلفن تماس با مطب

مطب پیروزی : 33328973-021 مطب شریعتی : 22889139-021

گرفتن وقت اینترنتی

Info@atieghafouri.com

آدرس 1

خیابان پیروزی، روبروی بیمارستان فجر ، پلاک 640 ، طبقه 4 ، واحد 9

آدرس 2

شریعتی ، روبروی دولت ، کوچه امامزاده ، ساختمان پزشکان سبز ۲ ، جنب داروخانه